EAC en NLP​

Equine Assisted Coaching®

Equine Assisted Coaching® = de pure wijsheid van een coach op 4 benen! In de interactie met een paard komt u alledaagse dingen tegen zoals: communicatie, assertiviteit, probleemoplossend vermogen, creativiteit, persoonlijk leiderschap, verantwoordelijkheid, samenwerking, vertrouwen, vriendschap en relaties.

Hierdoor ontstaan als vanzelf metaforen voor situaties uit het dagelijks leven. Een paard is een expert in het lezen van lichaamstaal en uitermate fijngevoelig voor het gedrag en de innerlijke belevingswereld van de ander. Coachen met de hulp van paarden kent verschillende methodieken. Equine Assisted Coaching® onderscheidt zich door het gedrag en de signalen van het paard niet te interpreteren maar fenomenologisch te benaderen en dit objectief aan de coachee terug te geven, waarna de coachee hier zélf de betekenis aan geeft.

De aandacht gaat uit naar dát aspect waar het, in het hier en nu van de sessie, om draait. Het paard wordt ingezet om mensen de mogelijkheid te bieden ervarings- en oplossingsgericht te leren van de zuivere en oordeelloze feedback van het paard. De beleving en de ervaring staan hierbij centraal.

Voor mij persoonlijk gaat coachen met paarden over wat deze prachtige, fijngevoelige wezens ons mensen eerlijk, oordeelloos en zuiver proberen te leren. Het gaat over moed, vertrouwen en nederigheid die nodig is om hun boodschap te willen ontvangen en begrijpen.

Het gaat over de stilte, de verbinding, de kracht die je in hun aanwezigheid kunt voelen. Het gaat over het bewust worden van eigen denken, voelen en doen. Het gaat over de transformatie die je als mens te wachten staat wanneer je, net als een paard, kunt zíjn in het hier en nu en kunt aanvaarden wat ís.

De interactie met het paard heeft een fysieke, mentale en spirituele uitwerking en doet vergeten vermogens in jezelf ontwaken.

Soms hoef je niet te weten wát je hebt geleerd,
Soms is het voldoende te weten dát je hebt geleerd.

– Margrit Coates

NLP = Hoe doe ik wat ik doe?

NLP betekent Neuro Linguïstisch Programmeren en is een model voor communicatie. Het model, dat rond 1970 is ontwikkeld, gaat in op de vraag: ‘Hoe doen we wat we doen?‡. NLP gaat uit van veronderstellingen. Misschien wel de belangrijkste is : iedereen beschikt over álle hulpbronnen die nodig zijn om te bereiken wat men wil. Een andere belangrijke is: er bestaat geen falen, alleen feedback.

NLP stelt ervaringen centraal. We hebben gewoontes en gedrag ontwikkeld op basis van onze ervaringen. De manier waarop we iets waarnemen – zien, horen, voelen, ruiken, proeven – is verschillend, daarom zijn onze ervaringen individueel en subjectief. Echter, de structuur van die ervaringen (ons geheugen) is dat niet. Die is universeel en bevat elementen die bij iedereen waarneembaar en voor iedereen toepasbaar zijn.

De geschiedenis van NLP​

Richard Bandler (mathematicus die werkte met computertalen) en John Grinder (linguïst) zochten rond 1970 antwoord op de vraag waarom sommige therapeuten zo snel succes boekten met hun cliënten. Hun observaties van succesvolle experts als Milton Erickson (hypnotherapie), Virginia Satir (gezinstherapie) en Fritz Perls (Gestalttherapie), brachten veel teweeg.

Wat deze experts gemeen bleken te hebben, was vooral hun manier van communiceren. Grinder en Bandler kwamen dankzij hun observaties tot een communicatiemodel dat internationale bekendheid zou verwerven: NLP. Dit werd snel een communicatietechniek die zich niet langer beperkte tot het therapeutisch domein, maar ook succes boekte in het bedrijfsleven. Door dit snelle succes ontstonden zeer verschillende stromingen die NLP vaak in andere stijlen naar voren brengen.

Als ik blijf kijken zoals ik altijd heb gekeken, blijf ik denken zoals ik altijd heb gedacht.
Als ik blijf denken zoals ik altijd heb gedacht, blijf ik geloven zoals ik altijd heb geloofd.

– Academie voor Psychologica

Bereikbaarheid

Moostdijk 12
5813 AV Ysselsteyn
Tel: 06-20922901
info@kairoslimburg.nl

Snelle links

Over Kairos Coaching
Route Google Maps
Facebook pagina

Kairos Coaching | © 2021
Alle rechten voorbehouden.

KvK 68506929
BTW NL142384781B01